top of page
Lets stand together. Shot of a group of unrecognizable people holding hands together in th

Sağlıklı Bilinç, Sağlıklı Toplum 

Sağlıklı bir toplum hayatının ancak sağlıklı ve yüksek bilinçler oluşturularak gerçekleşebileceğinin bilinciyle insana öz sevgi, öz farkındalık, öz değer, öz saygı ve öz yeterlilik kazandırmayı amaçlıyoruz. 

 

 Biliyoruz ki; bilinçli insan en büyük ihtiyaçtır ve tüm sorunların çözümü burada yatmaktadır. 
 

Amaçlarımız

BİLİNÇLİ 
FARKINDALIK

Toplumu güçlendirmek ve sağlıklı nesiller yetiştirilmesinin desteklenmesi için bilgi ve bilinç düzeylerini arttıracak eğitimler düzenlemek, faaliyetlerde bulunmak

BURS 
OLANAKLARI

Eğitimi ve istihdamı desteklemek, çocuk ve gençlerin eğitim masraflarını karşılayarak okullaşma oranını arttırarak meslek kazandırmak ve yaşam becerilerini yükseltmek.

ANADOLU
MİSTİSİZMİ

Ülkemizin, özellikle Anadolu’nun sahip olduğu ilim, bilim, kültürel, tarihi varlık ve değerlerini korumak, bu değerlerin ulusal/uluslararası düzeyde tanıtım faaliyetlerini yürütmek ve desteklemek.

DOĞA İLE
DOSTLUK

Ülke genelinde çevre kirliliğinin önlenmesi, çevrenin korunması ile, özellikle çocuklar ve gençler arasında doğa ile dostça yaşamak çevre koruma bilincinin geliştirilmesi üzerine çalışmalar yürütmek.

Bağış Hesap Numaramız

İş BankaTürk Lirası 

Sağlıklı Toplum Hayatı Derneği 

TR 15 0006 4000 0012 1200 9827 83

Anahtarı vermek olan gönül kapısından, haydi durma sen de gir içeri, 

Kapının ardında insandan insana uzanan öyle bir yol vardır ki, 

İşte o yolun sonu gönül güllerinin diyarı Gûlîstan'dır. 

açık açık logo pozitif.png

Sağlıklı Toplum Hayatı Derneği açık iletişimi, şeffaflığı ve hesap verebilirliği teşvik etmek amacıyla kurulan açık açık platformu üyesidir. 

İletişim

Teşekkürler

bottom of page